GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 9 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 10 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 12 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 13 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 13 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 13 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 13 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 13 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 14 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 15 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 20 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 20 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 20 ngày trước
BÁN 350 PM 7,903,000 VCB 24 ngày trước
BÁN 0.0791 BTC 9,367,500 VCB 26 ngày trước
MUA 13,199,286 VCB 568.2 PM 27 ngày trước
MUA 5,302,332 VCB 1.35 ETH 29 ngày trước
MUA 2,982,182 VCB 0.751 ETH 30 ngày trước
BÁN 247 PM 5,606,900 VCB 31 ngày trước
MUA 1,299,560 VCB 0.3 ETH 31 ngày trước
MUA 5,161,328 VCB 2.51 LTC 32 ngày trước
MUA 8,285,145 VCB 4.03 LTC 32 ngày trước
BÁN 0.039022 BTC 4,866,906 VCB 33 ngày trước
MUA 2,280,370 VCB 0.017093 BTC 34 ngày trước
BÁN 280 PM 6,326,600 VCB 34 ngày trước
BÁN 0.01409 BTC 1,616,226 VCB 36 ngày trước
BÁN 1.660918 ETH 6,479,674 VCB 36 ngày trước
MUA 6,814,649 VCB 3.02 LTC 38 ngày trước
BÁN 50.7 PM 1,145,313 VCB 38 ngày trước
MUA 4,648,094 VCB 0.03610936 BTC 39 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 30 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 31 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 34 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 38 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 50 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 54 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 82 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 92 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 96 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 114 ngày trước