GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 5 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 31 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 42 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 68 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 75 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 75 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 87 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 109 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 142 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 143 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 160 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 165 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 172 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 180 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 182 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 182 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 183 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 191 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 207 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 207 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 209 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 210 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 210 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 210 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 210 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 211 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 211 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 212 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 217 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 217 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 228 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 228 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 231 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 235 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 248 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 251 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 279 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 289 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 293 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 311 ngày trước