GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 114 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 131 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 146 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 181 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 208 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 219 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 245 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 252 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 252 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 264 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 286 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 319 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 320 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 337 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 341 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 348 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 357 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 359 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 359 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 360 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 368 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 384 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 384 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 386 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 387 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 387 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 387 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 387 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 387 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 388 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 404 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 405 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 408 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 412 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 424 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 428 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 456 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 466 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 470 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 488 ngày trước