GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 13 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 17 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 24 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 33 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 35 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 35 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 36 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 44 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 59 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 60 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 62 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 63 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 63 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 63 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 63 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 63 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 64 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 65 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 70 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 70 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 70 ngày trước
BÁN 350 PM 7,903,000 VCB 74 ngày trước
BÁN 0.0791 BTC 9,367,500 VCB 76 ngày trước
MUA 13,199,286 VCB 568.2 PM 77 ngày trước
MUA 5,302,332 VCB 1.35 ETH 79 ngày trước
MUA 2,982,182 VCB 0.751 ETH 80 ngày trước
BÁN 247 PM 5,606,900 VCB 81 ngày trước
MUA 1,299,560 VCB 0.3 ETH 81 ngày trước
MUA 5,161,328 VCB 2.51 LTC 82 ngày trước
MUA 8,285,145 VCB 4.03 LTC 82 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 80 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 81 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 84 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 88 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 100 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 104 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 132 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 142 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 146 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 164 ngày trước