GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 5,725,000 VCB 250 PM 6 giờ trước
MUA 4,387,285 VCB 1.5 ETH 9 giờ trước
MUA 3,098,403 VCB 1.05 ETH 2 ngày trước
BÁN 0.802 ETH 2,128,993 VCB 2 ngày trước
MUA 1,145,000 VCB 50 PM 2 ngày trước
MUA 13,740,000 VCB 600 PM 3 ngày trước
BÁN 0.0275 BTC 2,153,667 VCB 3 ngày trước
MUA 4,580,000 VCB 200 PM 3 ngày trước
MUA 1,820,550 VCB 79.5 PM 3 ngày trước
BÁN 1.508 LTC 955,353 VCB 4 ngày trước
MUA 2,006,707 VCB 0.022 BTC 4 ngày trước
MUA 2,026,090 VCB 0.62 ETH 4 ngày trước
BÁN 0.0421 BTC 3,273,114 VCB 5 ngày trước
MUA 1,619,989 VCB 0.502 ETH 6 ngày trước
BÁN 1.907 LTC 1,245,954 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.071 BTC 5,697,530 VCB 6 ngày trước
MUA 4,923,500 VCB 215 PM 6 ngày trước
MUA 572,500 VCB 25 PM 6 ngày trước
MUA 9,075,075 VCB 0.1 BTC 8 ngày trước
MUA 2,721,849 VCB 0.85 ETH 8 ngày trước
BÁN 0.0367 BTC 2,916,188 VCB 8 ngày trước
MUA 3,206,000 VCB 140 PM 8 ngày trước
BÁN 4.331 LTC 2,928,724 VCB 8 ngày trước
MUA 18,661,962 VCB 0.2 BTC 9 ngày trước
MUA 9,343,200 VCB 408 PM 9 ngày trước
BÁN 0.019 BTC 1,535,899 VCB 9 ngày trước
BÁN 0.05108 BTC 4,515,566 VCB 9 ngày trước
MUA 3,375,666 VCB 0.887 ETH 10 ngày trước
MUA 1,036,202 VCB 0.00957 BTC 10 ngày trước
MUA 4,580,000 VCB 200 PM 11 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1173 kisiex
support vui tính 10 ngày trước
#1172 Khach Vang Lai
Nhanh, hỗ trợ tốt 16 ngày trước
#1171 Khach Vang Lai
Support rất tốt 19 ngày trước
#1170 Khach Vang Lai
Ok nhanh gọn 21 ngày trước
#1169 daisex
ngon vl 23 ngày trước
#1168 Khach Vang Lai
Rất nhanh, cảm ơn 33 ngày trước
#1167 Khach Vang Lai
Mua PM rất nhanh. Cảm ơn 36 ngày trước
#1166 Khach Vang Lai
Tốt 37 ngày trước
#1165 Khach Vang Lai
giao dịch hoàn thành khoản 1 phút, very good! 37 ngày trước
#1164 Khach Vang Lai
Rat tot 41 ngày trước
#1163 Khach Vang Lai
support tốt 47 ngày trước