GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 55 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 72 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 87 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 122 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 149 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 160 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 186 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 193 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 193 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 205 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 226 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 259 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 261 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 277 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 282 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 289 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 297 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 299 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 300 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 301 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 308 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 324 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 324 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 326 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 327 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 328 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 328 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 328 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 328 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 329 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 345 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 345 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 348 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 353 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 365 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 369 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 396 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 406 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 411 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 428 ngày trước