GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 1 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 34 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 36 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 52 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 57 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 64 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 73 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 75 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 75 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 76 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 83 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 99 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 99 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 101 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 103 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 103 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 103 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 103 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 103 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 104 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 104 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 110 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 110 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 110 ngày trước
BÁN 350 PM 7,903,000 VCB 114 ngày trước
BÁN 0.0791 BTC 9,367,500 VCB 116 ngày trước
MUA 13,199,286 VCB 568.2 PM 116 ngày trước
MUA 5,302,332 VCB 1.35 ETH 119 ngày trước
MUA 2,982,182 VCB 0.751 ETH 120 ngày trước
BÁN 247 PM 5,606,900 VCB 120 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 120 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 120 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 123 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 128 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 140 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 144 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 172 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 182 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 186 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 203 ngày trước