GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 2 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 23 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 56 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 58 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 74 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 79 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 86 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 94 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 96 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 97 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 98 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 105 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 121 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 121 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 123 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 125 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 125 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 125 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 125 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 125 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 126 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 126 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 132 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 132 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 132 ngày trước
BÁN 350 PM 7,903,000 VCB 136 ngày trước
BÁN 0.0791 BTC 9,367,500 VCB 138 ngày trước
MUA 13,199,286 VCB 568.2 PM 138 ngày trước
MUA 5,302,332 VCB 1.35 ETH 141 ngày trước
MUA 2,982,182 VCB 0.751 ETH 142 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 142 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 142 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 145 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 150 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 162 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 166 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 193 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 203 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 208 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 225 ngày trước