GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 11 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 22 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 48 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 55 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 55 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 67 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 88 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 121 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 123 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 139 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 144 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 151 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 159 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 161 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 162 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 163 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 170 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 186 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 186 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 188 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 190 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 190 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 190 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 190 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 190 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 191 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 191 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 197 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 197 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 197 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 207 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 207 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 210 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 215 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 227 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 231 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 258 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 268 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 273 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 290 ngày trước