GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 223 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 239 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 255 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 290 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 316 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 327 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 353 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 360 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 361 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 372 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 394 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 427 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 429 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 445 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 450 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 457 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 465 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 467 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 467 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 468 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 476 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 492 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 492 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 494 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 495 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 495 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 495 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 496 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 496 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 496 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 513 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 513 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 516 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 520 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 533 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 537 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 564 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 574 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 579 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 596 ngày trước