GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 11 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 46 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 73 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 84 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 110 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 117 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 117 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 129 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 150 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 183 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 185 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 201 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 206 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 213 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 222 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 224 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 224 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 225 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 232 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 248 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 248 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 250 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 252 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 252 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 252 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 252 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 252 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 253 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 254 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 259 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 269 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 270 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 272 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 277 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 289 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 293 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 321 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 331 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 335 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 352 ngày trước