GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.022094 BTC 1,870,992 VCB 8 giờ trước
BÁN 0.057 BTC 4,983,802 VCB 12 giờ trước
MUA 4,630,000 VCB 200 PM 16 giờ trước
MUA 18,152,000 VCB 800 PM 18 giờ trước
MUA 2,265,000 VCB 100 PM 1 ngày trước
BÁN 0.5902 ETH 1,595,205 VCB 2 ngày trước
BÁN 0.07508 BTC 5,983,555 VCB 2 ngày trước
MUA 1,908,337 VCB 1.8 LTC 4 ngày trước
MUA 1,596,679 VCB 1.5 LTC 5 ngày trước
MUA 898,200 VCB 40 PM 6 ngày trước
MUA 1,749,594 VCB 1.6 LTC 6 ngày trước
BÁN 1.085 ETH 2,856,851 VCB 7 ngày trước
MUA 1,427,478 VCB 1.3 LTC 7 ngày trước
MUA 19,584,400 VCB 880 PM 7 ngày trước
MUA 3,340,500 VCB 150 PM 8 ngày trước
BÁN 0.0144 BTC 1,005,985 VCB 14 ngày trước
BÁN 0.13 BTC 9,962,507 VCB 16 ngày trước
BÁN 0.0209 BTC 1,524,097 VCB 18 ngày trước
MUA 1,405,453 VCB 1.7 LTC 18 ngày trước
BÁN 0.015 BTC 1,059,781 VCB 18 ngày trước
BÁN 0.7112 ETH 1,646,437 VCB 19 ngày trước
MUA 2,305,000 VCB 100 PM 20 ngày trước
MUA 9,158,000 VCB 400 PM 21 ngày trước
MUA 2,239,720 VCB 0.86 ETH 22 ngày trước
MUA 20,601,000 VCB 900 PM 23 ngày trước
MUA 2,457,797 VCB 0.85 ETH 24 ngày trước
MUA 1,098,380 VCB 1.3 LTC 25 ngày trước
BÁN 0.0279 BTC 2,125,528 VCB 26 ngày trước
BÁN 2.7804 LTC 1,773,314 VCB 26 ngày trước
BÁN 0.0421 BTC 3,282,175 VCB 28 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1176 Khach Vang Lai
Ok 12 giờ trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 18 ngày trước
#1174 Khach Vang Lai
OK nhanh 28 ngày trước
#1173 Khac Vang Lai
support vui tính 41 ngày trước
#1172 Khach Vang Lai
Nhanh, hỗ trợ tốt 47 ngày trước
#1171 Khach Vang Lai
Support rất tốt 50 ngày trước
#1170 Khach Vang Lai
Ok nhanh gọn 52 ngày trước
#1169 daisex
ngon vl 54 ngày trước
#1168 Khach Vang Lai
Rất nhanh, cảm ơn 64 ngày trước