GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 0.0285 BTC 2,514,330 VCB 7 ngày trước
BÁN 0.0688205 BTC 6,032,190 VCB 11 ngày trước
MUA 1,715,007 VCB 1.05 LTC 11 ngày trước
BÁN 0.03409 BTC 2,927,151 VCB 19 ngày trước
MUA 15,000,172 VCB 0.16 BTC 20 ngày trước
BÁN 200 PM 4,514,000 VCB 20 ngày trước
MUA 14,728,230 VCB 627 PM 22 ngày trước
BÁN 0.036 BTC 3,056,647 VCB 22 ngày trước
BÁN 239 PM 5,394,230 VCB 22 ngày trước
MUA 2,349,000 VCB 100 PM 25 ngày trước
MUA 20,548,978 VCB 0.22273095 BTC 27 ngày trước
MUA 15,540,185 VCB 0.17 BTC 27 ngày trước
MUA 3,406,428 VCB 0.85 ETH 30 ngày trước
BÁN 0.084 BTC 7,514,428 VCB 30 ngày trước
MUA 1,159,000 VCB 50 PM 32 ngày trước
BÁN 0.022094 BTC 1,870,992 VCB 35 ngày trước
BÁN 0.057 BTC 4,983,802 VCB 35 ngày trước
MUA 4,630,000 VCB 200 PM 35 ngày trước
MUA 18,152,000 VCB 800 PM 35 ngày trước
MUA 2,265,000 VCB 100 PM 36 ngày trước
BÁN 0.5902 ETH 1,595,205 VCB 36 ngày trước
BÁN 0.07508 BTC 5,983,555 VCB 37 ngày trước
MUA 1,908,337 VCB 1.8 LTC 39 ngày trước
MUA 1,596,679 VCB 1.5 LTC 39 ngày trước
MUA 898,200 VCB 40 PM 41 ngày trước
MUA 1,749,594 VCB 1.6 LTC 41 ngày trước
BÁN 1.085 ETH 2,856,851 VCB 41 ngày trước
MUA 1,427,478 VCB 1.3 LTC 41 ngày trước
MUA 19,584,400 VCB 880 PM 41 ngày trước
MUA 3,340,500 VCB 150 PM 43 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 20 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 30 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 35 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 52 ngày trước
#1174 Khach Vang Lai
OK nhanh 62 ngày trước
#1173 Khach Vang Lai
support vui tính 76 ngày trước
#1172 Khach Vang Lai
Nhanh, hỗ trợ tốt 81 ngày trước
#1171 Khach Vang Lai
Support rất tốt 85 ngày trước
#1170 Khach Vang Lai
Ok nhanh gọn 86 ngày trước