GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 18 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 35 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 50 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 85 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 112 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 123 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 149 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 156 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 156 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 168 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 190 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 223 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 224 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 241 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 245 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 252 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 261 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 263 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 263 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 264 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 272 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 288 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 288 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 290 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 291 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 291 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 291 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 291 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 291 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 292 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 308 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 309 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 312 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 316 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 328 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 332 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 360 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 370 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 374 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 392 ngày trước