ĐƠN HÀNG
BTC
Tối thiểu 0.0075 BTC, Tối đa 0.1872 BTC
VND

Hướng dẫn giao dịch :
  1. Điền số lượng BTC, ETH, USDT, PM, WEX v.v... bạn muốn mua.
  2. Điền tài khoản nhận BTC, ETH, USDT, PM, WEX v.v... của bạn.
  3. Bấm vào nút "Tiếp tục".
  4. Thực hiện giao dịch tại bước tiếp theo.
  5. Hệ thống sẽ kiểm tra và gửi tiền cho bạn.
GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
BÁN 1.660918 ETH 6,479,674 VCB 2 giờ trước
MUA 6,814,649 VCB 3.02 LTC 1 ngày trước
BÁN 50.7 PM 1,145,313 VCB 2 ngày trước
MUA 4,648,094 VCB 0.03610936 BTC 2 ngày trước
MUA 8,994,520 VCB 4.11 LTC 5 ngày trước
BÁN 204.8 PM 4,626,432 VCB 5 ngày trước
BÁN 0.0703 BTC 8,049,810 VCB 6 ngày trước
BÁN 0.0411 BTC 4,685,036 VCB 7 ngày trước
BÁN 0.907 ETH 3,292,663 VCB 8 ngày trước
MUA 5,087,905 VCB 0.04 BTC 9 ngày trước
BÁN 127.3 PM 2,875,707 VCB 10 ngày trước
MUA 2,596,923 VCB 0.02006651 BTC 10 ngày trước
MUA 12,494,745 VCB 5.008 LTC 12 ngày trước
MUA 1,144,750 VCB 50 PM 12 ngày trước
MUA 3,158,820 VCB 138 PM 12 ngày trước
BÁN 2.047 ETH 7,685,710 VCB 12 ngày trước
BÁN 0.019 BTC 2,119,247 VCB 13 ngày trước
BÁN 0.06201 BTC 6,961,362 VCB 14 ngày trước
MUA 7,463,511 VCB 3.05 LTC 14 ngày trước
BÁN 203 PM 4,561,410 VCB 14 ngày trước
MUA 2,206,700 VCB 0.01761816 BTC 14 ngày trước
MUA 9,975,957 VCB 4.08 LTC 15 ngày trước
BÁN 1.98 LTC 3,485,252 VCB 16 ngày trước
BÁN 0.44307 ETH 1,634,661 VCB 16 ngày trước
MUA 10,434,181 VCB 4.51 LTC 16 ngày trước
MUA 6,981,540 VCB 0.0582 BTC 17 ngày trước
MUA 13,754,848 VCB 0.117 BTC 17 ngày trước
MUA 5,667,850 VCB 3.06 LTC 18 ngày trước
BÁN 117 PM 2,628,990 VCB 18 ngày trước
BÁN 1.72 ETH 5,305,501 VCB 22 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 14 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 18 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 45 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 55 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 60 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 77 ngày trước
#1174 Khach Vang Lai
OK nhanh 87 ngày trước
#1173 Khach Vang Lai
support vui tính 101 ngày trước
#1172 Khach Vang Lai
Nhanh, hỗ trợ tốt 106 ngày trước