ĐƠN HÀNG
BTC
Tối thiểu 0.0043 BTC, Tối đa 0.1067 BTC
VND

Hướng dẫn giao dịch :
  1. Điền số lượng BTC, ETH, USDT, PM, WEX v.v... bạn muốn mua.
  2. Điền tài khoản nhận BTC, ETH, USDT, PM, WEX v.v... của bạn.
  3. Bấm vào nút "Tiếp tục".
  4. Thực hiện giao dịch tại bước tiếp theo.
  5. Hệ thống sẽ kiểm tra và gửi tiền cho bạn.
GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 253 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 270 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 285 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 320 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 347 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 358 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 383 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 391 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 391 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 403 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 424 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 457 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 459 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 475 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 480 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 487 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 495 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 497 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 498 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 499 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 506 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 522 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 522 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 524 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 525 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 526 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 526 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 526 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 526 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 527 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 543 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 543 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 546 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 551 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 563 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 567 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 594 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 604 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 609 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 626 ngày trước