ĐƠN HÀNG
BTC
Tối thiểu 0.0067 BTC, Tối đa 0.1333 BTC
VND

Hướng dẫn giao dịch :
  1. Điền số lượng BTC, ETH, USDT, PM, WEX v.v... bạn muốn bán.
  2. Điền số tài khoản Vietcombank (VCB) nhận tiền của bạn.
  3. Bấm vào nút "Tiếp tục".
  4. Thực hiện giao dịch tại bước tiếp theo.
  5. Hệ thống sẽ kiểm tra và gửi tiền cho bạn.
GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 21 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 28 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 28 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 40 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 62 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 95 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 96 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 113 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 117 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 124 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 133 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 135 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 135 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 136 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 144 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 160 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 160 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 162 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 163 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 163 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 163 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 163 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 163 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 164 ngày trước
MUA 12,178,273 VCB 0.074 BTC 165 ngày trước
MUA 6,855,132 VCB 296.31 PM 170 ngày trước
MUA 3,094,785 VCB 0.022 BTC 170 ngày trước
ĐỔI 0.9 LTC 60.91 PM 170 ngày trước
BÁN 350 PM 7,903,000 VCB 174 ngày trước
BÁN 0.0791 BTC 9,367,500 VCB 177 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 180 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 181 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 184 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 188 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 200 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 204 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 232 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 242 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 246 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 264 ngày trước