ĐƠN HÀNG
BTC
Tối thiểu 0.01 BTC, Tối đa 0.2 BTC
ETH

GIAO DỊCH MỚI NHẤT
LOẠI GỬI NHẬN THỜI GIAN
MUA 1,422,524 VCB 0.3 ETH 175 ngày trước
MUA 1,049,421 VCB 0.0048 BTC 192 ngày trước
MUA 4,672,806 VCB 0.024 BTC 207 ngày trước
MUA 4,999,171 VCB 0.02824 BTC 242 ngày trước
BÁN 0.03888 BTC 8,013,999 VCB 269 ngày trước
MUA 4,654,982 VCB 0.0203 BTC 280 ngày trước
MUA 4,999,603 VCB 0.02468 BTC 306 ngày trước
MUA 1,701,294 VCB 0.008 BTC 313 ngày trước
MUA 1,524,345 VCB 0.007 BTC 313 ngày trước
MUA 2,667,042 VCB 0.0104 BTC 325 ngày trước
BÁN 0.00500573 BTC 1,049,499 VCB 347 ngày trước
MUA 1,878,466 VCB 0.007 BTC 380 ngày trước
MUA 5,602,300 VCB 220 PM 381 ngày trước
MUA 2,499,424 VCB 0.00959365 BTC 398 ngày trước
MUA 2,779,754 VCB 0.01 BTC 402 ngày trước
MUA 2,610,257 VCB 0.01078018 BTC 409 ngày trước
MUA 5,179,900 VCB 220 PM 418 ngày trước
MUA 1,081,336 VCB 0.165 ETH 420 ngày trước
MUA 9,189,059 VCB 1.55 ETH 420 ngày trước
ĐỔI 261.99 PM 0.9993 ETH 421 ngày trước
MUA 2,915,825 VCB 115 PM 429 ngày trước
MUA 2,607,251 VCB 0.01324136 BTC 444 ngày trước
MUA 1,152,070 VCB 46 PM 445 ngày trước
MUA 2,496,467 VCB 0.01235855 BTC 447 ngày trước
MUA 2,406,000 VCB 100 PM 448 ngày trước
MUA 13,096,545 VCB 561 PM 448 ngày trước
MUA 5,330,531 VCB 0.030965 BTC 448 ngày trước
MUA 23,215,000 VCB 1,000 PM 448 ngày trước
MUA 2,321,500 VCB 100 PM 448 ngày trước
MUA 7,916,806 VCB 3.05 LTC 449 ngày trước
CẢM NHẬN KHÁCH HÀNG
#1184 Khach Vang Lai
Rất tốt 465 ngày trước
#1183 Khach Vang Lai
Cũng nhanh phết 466 ngày trước
#1182 Khach Vang Lai
Hài lòng giao dịch này 469 ngày trước
#1181 Khach Vang Lai
Thanh toán hơi chậm, thời gian chờ khoảng 5 phút 473 ngày trước
#1180 Khach Vang Lai
OK nhanh 485 ngày trước
#1179 Khach Vang Lai
Rất tốt 489 ngày trước
#1178 Khach Vang Lai
Các bạn làm việc rất tốt 517 ngày trước
#1177 Khach Vang Lai
Good 527 ngày trước
#1176 Khach Vang Lai
Ok 531 ngày trước
#1175 Khach Vang Lai
Làm việc rất nhanh chóng 549 ngày trước